PaintingsPage 1 from 1
Page 1 from 1

Projekat se finansira kao deo aktivnosti projekta „CCI4TOURISM - Jačanje poslovnih veština kulturnih i kreativnih industrija za eksploataciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskom regionu” koji se implementira u okviru Intereg ADRION transnacionalnog programa.