Jan Glozik

Narodil sa roku 1957 v Kovačici.
Základnú školu ukončil v Kovačici a chodil do strednej dopravnej školy. Pracoval v niekoľkých podnikoch a od roku 1997 sa zaoberá výlučne maliarstvom.
Jeho tvorba sa vyznačuje špecifickým spôsobom znázornenia sedliaka, ktorého maľuje veľmi jednoducho – počas prác v poli, ako hudobníka atď. Je skutočným majstrom monumentálnych diel s premysleným koloritom. Olejomaľbou, sklomaľbou, tiež pastelom maľuje žánrové motívy a krajinky.
Je členom Galérie insitného umenia od roku 1989. Žije a tvorí v Kovačici.

  • dátum narodenia2019
  • MestoKovačica