Katarina Karlečikova Severini

Narodila sa roku 1937 v Kovačici.
Ukončila šesť tried základnej školy v Kovačici a potom ešte dve triedy v Belehrade. Strednú ekonomickú školu vychodila v Belehrade. Pracovala ako úradníčka. Dnes je na dôchodku. Jedinečnou črtou v jej tvorbe sú znázornenia tiení. Vo svojom tvorivom opuse prešla niekoľkými vývinovými obdobiami, maľujúc postavy v prírodnom prostredí alebo len na červenom úzadí. Maľuje žánrové motívy, veduta, krajinky, interiéry a figúry. Jej tvorivú činnosť zdobí hodne techník ako co sú: olejomaľba, kresba, akvarel a úžitkové umenie.
Je členkou Galérie insitného umenia od roku 1981. Žije a tvorí v Kovačici.

  • dátum narodenia1937
  • MestoKovačica

Všetky diela