Katarina Kožik

Narodila sa roku 1926 v Lovrine, Rumunsko. Umrela roku 2006.

Ukončila šesť tried základnej školy v Nadlaku v Rumunsku. Od roku 1958  žila a tvorila v Kovačici.

Jej tvorba je zameraná výlučne na znázorňovanie slovenských tradícií, čiže folklóru, čo bolo typickým znakom insitného umenia zo 60. rokov a táto autorka zostala verná takému štýlu do konca svojej umeleckej činnosti. Okrem toho maľovala  krajinky a  zátišie. Maľovala výlučne olejomaľbu.

Členkou Galérie insitného umenia sa stala roku 1964.

  • dátum narodenia1926
  • Dátum smrti2007
  • MestoKovačica