Vladimir Boboš

Narodil sa roku 1906 v Kovačici. Umrel roku 1978.
Základnú školu ukončil v Kovačici. Chodil do gymnázia v Zreňanine a Békešskej Čabe (Maďarsko) a študoval na Obchodnej akadémii v Turčianskom Sv. Martine (Slovensko).
Pracoval ako úradník. Žil a tvoril v Šíde, Báčskom Petrovci a v Kovačici. Bol maliarom s výnimočným talentom, ktorý na plátne výrazne realisticky stvárňoval portréty a krajinky, reprodukoval starých majstrov a zriedkavo maľoval v duchu insitného umenia. Okrem portrétov a krajinky, často na platna prenašal temy z dijin, maloval zatišia, veduty, zredkavo žaner. Maloval olejomaľbu a akvarel. Zaslúžil sa o výtvarné vzdelanie kovačických insitných maliarov.
Členom Galérie insitného umenia sa stal roku 1952.

  • dátum narodenia1906
  • Dátum smrti1978
  • MestoKovačica