Jan Glozik Jan Glozik, Odmor, 50x40, 1997.jpg

Jan Glozik, Odmor, 50x40, 1997.jpg

  • Sa nachádza
    Galerija naivne umetnosti
  • Rok tvorby1997
  • Technyka Ulje
  • Rozmery50 cm x 40 cm
  • Materiál Platno
  • Podeliť