Martin Paluška Mladenci, 69x49, 1960.jpg

Mladenci, 69x49, 1960.jpg

  • Sa nachádza
    Galerija naivne umetnosti
  • Rok tvorby1960
  • Technyka Ulje
  • Rozmery49 cm x 69 cm
  • Materiál Platno
  • Podeliť