Martin Paluška Zima, 40x68, 1971.jpg

Zima, 40x68, 1971.jpg

  • Sa nachádza
    Galerija naivne umetnosti
  • Rok tvorby1978
  • Technyka Ulje
  • Rozmery74 cm x 63 cm
  • Materiál Platno
  • Podeliť