Galerija naivne umetnosti

Galerija naivne umetnosti

Geneza Galerije počinje od 15. maja 1955. godine, u sklopu doma kulture u Kovačici, pa do današnjih dana. Značaj Galerije još više je istaknut  15. decembra 2008. godine, kada je postala samostalna ustanova za kulturu i 2012. godine kad je proglašena za ustanovu od posebnog začaja za slovačku nacionalnu manjinu, od strane Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji.

Institucije