NAIVA ART KULT

NAIVA ART KULT

Naiva Art Kult je udruženje građana i slikara osnovano 2014. godine sa ciljem da radi na očuvanju i razvoju kulture, umetnosti i multikulturalnosti u njoj. Poseban akcenat dat je naivnom slikarstvu. U našim prostorijama organizujemo međunarodnu likovnu koloniju NAK, likovne radionice, predavanja, školu slikanja, izložbe kako mladih tako i proslavljenih autora. Kroz stalnu postavku mogu se videti slike rodonačelnika naive i savremenih slikara, kako kovačičkih tako i srpskih. Izložbe organizujemo širom naše zemlje i u inostranstvu, zato Vas, ljubitelje naive i slikarstva uopšte, pozivamo Dođite i uživajte u lepim slikama.

Institucije