Jan Garaj

Rođen je 1930. godine u Kovačici. Umro je 2003. godine.
Završio je pet razreda osnovne škole. Bavio se poljoprivredom i građevinom. Živeo je i stvarao u Kovačici.
Na njegovim platnima preovlađuje tematika vezana za radove u polju. U svom stvaranju ostao je dosledan jedinstvenom stilskom izrazu, slikajući ravnim površinama, ne naglašavajajući volumen i perspektivu. Slikao se isključivo uljen na platnu, žanr motive.
Bio je član Galerije naivne umetnosti od 1960 godine.

  • Datum rođenja1930
  • Datum smrti2003
  • GradKovačica