Ivana Svetlik Ako činiš dobro, ne udaraj u veliko zvono

Ako činiš dobro, ne udaraj u veliko zvono

 • Opis

  Zvuk zvona možemo uporediti i s tokom čovekovog života. Zajednički su im početni impulsi, vibracije, periodi stabilizacije, slabljenja i utihnuća, koji će na kraju preći u apsolutnu tišinu.

  Samo livenje tečnog metala u kalup samo je deo obimnog tehnološkog postupka izrade zvona. Doduše, livenje je njegov najatraktivniji deo, ali se bez dobro izvršenih radnji koje prethode livenju (određivanja profila zvona, izrade šablona i kalupa, topljenja smeše), kao i završnih radnji (poliranja, izrade bata i njegove montaže), ne može zamisliti kvalitetna izrada zvona i dobijanje tražene jačine i boje zvuka ovog starog zanata.

 • Nalazi se
  kod slikarke
 • Godina nastanka2023
 • Tehnika Ulje
 • Dimenzije40 cm x 30 cm
 • Materijal Platno
 • Cena € 250,00
 • Delite