SlikeStrana 1 od 2
Strana 1 od 2

Projekat se finansira kao deo aktivnosti projekta „CCI4TOURISM - Jačanje poslovnih veština kulturnih i kreativnih industrija za eksploataciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskom regionu” koji se implementira u okviru Intereg ADRION transnacionalnog programa.